LabBest

oar


LabBest, som utvecklas i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhuset, är ett Java-baserat system för preanalys (preLIS), postanalys (postLIS), remiss och svar.

LabBest kan användas fristående eller kopplat till journal/vårdsystem.

Beställning sker elektroniskt och/eller via QR-kod.

LabBests ediväxel hanterar krypterade filer via SSL/TLS och RMI.

CR-modulen (www.caredialog.com) kan hantera alla typer av remisser och svar.

PeLO, med ursprung i en LabBest-licens och som marknadsförs av Profdoc Lab AB, är en minivariant av modulen för beställningar till laboratoriemedicin. 

CareDialog AB
U
tvecklar produkter som kompletterar/ersätter laboratorie-, remiss-, svars- och kommunikationsmoduler
info@caredialog.com
www.caredialog.com
Uppdaterad: 091208